Teams & stemgebruik

Schermafdruk%202018 01-25%2014.34.04

Kennismaken

Als je wilt investeren in coaching, dan wil je vast ook meer weten over de methodes, én (natuurlijk) of er een klick is. 
Maak gebruik van het contactformulier of
bel:  06 - 2423 7572

Je stem durven gebruiken op je werk 

Afhankelijk van jullie doel zijn trainingen en workshops waarbij jullie stem centraal staat flexibel inzetbaar.   Als opwarmer, pauze-moment (verbinder) in een groter evenement, of starter van een gezamenlijk traject.  

De stem is zo’n vanzelfsprekend onderdeel van onze communicatie, dat deze nog al eens over het hoofd wordt gezien. Aandacht voor hoe we naar elkaar luisteren, en hoe we onszelf verstaanbaar maken ontbeert onze zorgvuldige aandacht. Een gemiste kans. Gehoord worden, en jezelf durven laten horen zijn reuze belangrijk ook in teamverband.

Bepalende factoren zijn:  Waarom, Wat, Hoe en Waar:

Waarom willen jullie werken aan/met je stem.
Wat willen jullie bereiken?
Wat hebben we daar voor nodig.
Waar gaan we dat doen?
Hoe gaan we dat doen?

Alle variabelen zijn mogelijk: aantal muzikanten/coaches,materialen, aantal deelnemers, vorm en uitvoering, eenmalig of onderdeel van een coachingstraject.4 stappenplan

4 STAPPENPLAN
Voor zelfsturende teams, flexibel en organisaitie en opdrachtgericht. 

Teams in gesprek over thema’s die hen aangaan: opdrachten, drijfveren en samenwerking en natuurlijk eigenaarschap.

In 4 maanden  
- 4 bijeenkomsten,
- persoonsprofielen,
- teamprofiel,
- persoonlijke coaching (face tot face en email),
- teamopdrachten
- individuele opdrachten. 
- intervisie en supervisie 

Inventariseren en erkennen wat iedereen nodig heeft voor zichzelf, voor het team, en wat voor de organisatie. 

Lean/Agile/Belt.. what’s in a name.
werk dat er toe doet en niet overbodig voelt, (of onnodig ingewikkeld), reduceert stress. Flexibel zijn en bij kunnen sturen als dat nodig is, daar heb je de kern toepassingen voor.

Team - identiteit

De snelle stem(h)erkenning:

Geloven, loslaten en vertrouwen dat is de basis van deze bijeenkomst. Bewust worden dat jouw stem onlosmakelijk verbonden is met wie jij bent; je ziel, je hart. 

Samen werken aan je stem, omdat het:
- gezond is
- creatief maakt (je rechter en linker hersenhelft werken beter samen)
- mindfull werkt, hersenspinsels verdwijnen
- rust geeft in je hart en lijf 
- leuk is, je wordt er blij van 

Momentum:
Bewuster spreken, praten, presenteren, gesprekstechniek of zingen.

Feel good. Feel proud!

Team - energie

Korte workshop  opfrisser/energy boost.

De energie in een team (of klas) is een samenspel tussen alle deelnemers. Muziek en je stem hebben daar enorme impact op. Val je samen in slaap of kom je in actie met de inzet van muziek.

Doel:
Een vloeiende verbinding naar communicatie.

Toepassing:
Kick off van groter project, bewust wording van energie in een samenzijn tussen manager en team / docent en klas.

Coaching voor het onderwijs.

Anita is een enthousiaste vrouw die op een open en geheel eigen wijze een inspirerende training heeft gegeven voor het bestuurssecretariaat. Hiermee heeft zij bijgedragen aan een verdere professionalisering van het secretariaat. Haar werkwijze is open, enthousiast, met veel humor en confronterend daar waar nodig.

Gemeentesecretaris Gemeente Hilversum

CONTACT    
Telefoon: 06 2423 7572
 Jukebox from the heart  
Kvk  6107 6627 / Adres: Zonnehoek 110, 2141 DR Vijfhuizen

Anita werkt samen met :

* Techniek | geluidsprofessionals:  

* Vergaderlocatie: Zocherlounge

* Vergaderlocaties: ActionPlanet

* Weddingplanner: Marry & More

2019  Ontwerp en vormgeving: Irene de Groot  https://www.igro.nl