Stemcoaching & Zangles

Zoveel redenen:
 Vermoeidheid bij praten | Zou je willen zingen | het woord durven nemen | Je  bereik vergroten | beter vergaderen | de juiste woorden en toon vinden |  team opdrachten en feedback.


17634634_1639480889414928_3225789765651142621_n17634634_1639480889414928_3225789765651142621_nAdemen%20stembanden

Stemcoaching wat doe je dan?

De stem is zo’n vanzelfsprekend onderdeel van onze communicatie, dat de impact ervan wel eens over het hoofd wordt gezien. Tijdens stemcoaching verdiepen we ons in dat fascinerende en vooral unieke instrument. 

Spieronderhoud
De klank die we maken ontstaat doordat onze adem twee kleine spiertjes laat trillen en die vervolgens de klank laat resoneren in ons hoofd. Deze spiertjes, ter groote van 2 spaghettisliertjes, bevinden zich achterin onze keel, en zangers en sprekers zijn er maar wat zuinig op. Verstandig onderhoud, trainen en rusten helpen bij het optimaal houden van je instrument.
 
Lef hebben & portal van de ziel.
Aandacht voor hoe we woordeloos elkaar verstaan en herkennen, en hoe we onszelf verstaanbaarder kunnen maken, met telkens een mooie kans op goede verbinding. Gehoord worden en jezelf dúrven laten horen zijn reuze belangrijk. Zelfverzekerheid en oprechtheid horen we terug in iemands stem, bovendien is het de portal van onze ziel bij emotionele momenten. 

Een prachtige verbinding van het lichaam met het hoofd.
Door het werken met de adem (zuurstof) opent het het lichaam zich, en bij zingen komen #oxytocine en #dopamine vrij; de hormonen die ons blij maken en warm en enthousiast. Die ons alles laten vergeten. Lijf en hart gaan open en energie kan vrijelijk stromen en een traan van energie is niet ongebruikelijk.

Stemcoaching gaat over geluid en drijfveren.
Door op de juiste manier te werken aan de stem open je je blokkade, verwijder je filters en komt informatie beschikbaar. Ook in enneagram heeft ieder karakter zijn eigen stijl en voorkeur van teksten en muziek.
Muziekkeuze en het inhoudelijke verhaal dat je wilt vertellen zitten heel dicht bij je passie en levensdrijfveren. Ik vertel er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Per enneagram type een ander geluid
per chakra een andere toon. 
Stemcoaching is niet alleen  het vergroten van je bereik, ademsteun is ook voor de heling van je lichaam. Het spreken van je ziel en voor uithoudingsvermogen. 

Leer genieten, of op z’n minst waarderen, van iets wat zo’n essentieel is van jou. 
Je stem is intrinsieke energie, geeft focus en rust.

Bedrijfsleven stemgebruik

 De vruchtenplukken van de energie die een stem losmaakt

Flexibel in te zetten naar gelang het coachingsdoel: kennismaking tussen deelnemers, sfeer verbeteren (zelfs conflictbemiddeling , loslaten en losmaken, energie gevend, ontspanning biedend. En natuurlijk als onderdeel van een uitgebreider en intensiever coachingstraject.
Een zeer goede reden kan kennismaken met elkaar zijn, maar ook een opfrisser (pauze moment) in een drukke coachingsdag. Als dagafsluiter van een thema-bijeenkomst kennen we natuurlijk allemaal het snelgedicht, nu dus ook het verbindende lied. Alle variabelen zijn mogelijk: meerdere muzikanten en coaches, materialen, instrumenten, vorm en uitvoering, eenmalig of een uitgebreider coachingstraject.

LEF hebben om elkaar te horen
Intervisietraining over hoe informatieuitwisseling aan tafel effectiever kan. Hoe brainstorms en moeilijke besluitstukken effectiever kunnen verlopen. Met een positief en transparant proces geeft iedereen zijn authentieke bijdrage aan een door het team gedragen resultaat.

Presentatie techniek
Nog van Tinneke Verburg kreeg ik mijn presentatie-training, en in combinatie met mijn HBO communicatie en teamcoaching skills en opleiding, geef ik een presentatietraining die zorgt dat energie en variatie ertoe bijdragen dat een boodschap overkomt. Het gehoor geboeit luistert en interactie ontstaat. Eigenaarschap en energie de dragers van een geloofwaardig verhaal. 

Als opfrisser bij uw trainingsdag.
Onderstaand een kort filmpje over het slot van een workshop met vrijwilligers van het Vogelhospitaal in Haarlem.
Het was maar een korte ontmoeting die middag, maar de herkenning en toepassing van de stem in een team van mensen dat elkaar voor het eerst ontmoette was duidelijk voelbaar. Zeker toen we aan het einde afsloten met een rondje ‘Expressief zingen’.
Laat zien dat je het meent. De reacties waren fenomenaal, als altijd vindt men het heerlijk om zijn stem te gebruiken en de gezamenlijke energie wordt ook als heilzaam ervaren. Verbroederend deden Dopamine en Oxytocine hun werk.

Beter Vergaderen | overleggen | teamgesprekken voeren

Workshops:

Wat doet een stem, wat kan een stem?Anderen herkennen aan hun geluid, met je ogen dicht. Je stem durven gebruiken in het bijzijn van collega’s.

Samen zingen.
Je kwetsbare kant durven tonen.
Dat vergt lef in het bijzijn van anderen. En waarom is het lastig je eigen stem terug te horen?

Je stem durven laten horen in een team:
1. het geeft je eigenaarschap in de samenwerking 
2. je wordt er zichtbaar door
3. je lucht je hart

Vergadertechnieken | Intervisie

Bewust samen vergaderen. Wie heeft er het grootste woord, de balans in tempo en onderwerpen. Met de intervisie #Balintmethodieken feedback durven geven, sparren, brainstormen en projectvergaderingen effectief inzetten. 

Teamcommunicatie: 1 dagdeel per maand.

Om samen jullie stem te gebruiken, vergadertechnieken te oefenen, en misschien wel een gezamenlijke activiteit ondernemen. ActionPlanet in Velsen biedt die mogelijkheiden we kunnen daar zingen, bbq-en, en heel veel buiten activiteiten doen (squadrijden, boogschieten, etc.)

Vergaderen & stilte

Een gesprek en een wandeling.
Het bos of de duinen in van Bloemendaal. Na een vergadering met elkaar op adem komen in de natuur van de duinen.  De fraaie locatie DeZocherLounge in SantpoortZuid biedt deze mogelijkheid.

Zocherlounge HIGH-RES-voor-PRINT-4-300x200

onderwijs

Vocals & Enneagram
Onderwijs

Spreekbeurten, energie en toneelopvoeringen en samen zingen dé momenten waarop we er lekker samen mee aan de slag gaan.

 Meer weten wat dit voor uw klas en school kan betekenen?  

Bel vrijblijvend:
06 - 2423 7572

of gebruik het contactformulier

Voor zowel PO als VO

In de klas is de stem een belangrijk instrument, zowel voor de docent als voor de leerling. Energie en emotie zijn daarin ook nog eens goed voelbaar en elkaar goed verstaan in inhoud en verstaanbaarheid spelen ook een rol.

De kwetsbare stem
Er is voor docenten al ondersteunende apparatuur voor in de klas om hun stem te sparen. Stemtechniek kan heel goed helpen om te ontspannen en kracht te zetten zonder schade en vermoeidheid verschijnselen.

Enneagram en drijfveren.
Het enneagram in de klas gaat over elkaar begrijpen zonder woorden. Jouw energie beter afstemmen op de energie in de klas, die zo wispelturig kan zijn.

Workshops zijn er voor de docent, voor de docent én leerlingen (en ouders) en voor vakgroepdocenten. 

individueel

Stem & Identiteit

Waarom ben je niet vanzelfsprekend trots op jouw geluid. En waarom is het lastig je eigen stem terug te horen?
Hoe bepalend is ieders geluid in de klas?

Waarom je stem durven laten horen in de klas?
1. het is gezond
2. je wordt er blij en open van
3. je bent er effectiever door omdat je rechter en linker hersenhelft samenwerken
4. het ruimt je hoofd op, hersenspinsels verdwijnen als sneeuw voor de zon!
5. het geeft rust in je hart en lijf
6. het is verslavend
7. morgen weer!

Momentum:
Bewuster spreken, praten, presenteren, gesprekstechniek of zingen. Feel good. Feel proud!

gezin

Door samen te zingen raak je verbonden, je deelt iets heel speciaals. 

Je durft samen kwetsbaar te zijn, en dat is eerst lacherig en onwennig, maar uiteindelijk kun je goed naar elkaar luisteren, en ervaren hoe je elkaar aanvult. Super om te doen.

Wie gingen je voor?

Een moeder die een rap voor haar stiefkids maakt.
Zichzelf helemaal niet okay vindt zingen, maar ze wil ze graag duidelijk maken dat ze op haar kunnen bouwen via een hippe song wil ze dat overbrengen.

Ook en moeder en haar 10 jarige zoon (links op de fot Tijn 
Samen lekker zingen en toch ook samen heel veel leren. Over je stem, over ademhalen, over ademsteun. En natuurlijk wil Tijn verder met zingen.
Ze hebben ook allebei de ambitie iets te leren, en ze willen vooral FUN! samen hebben. Een combinatie van leren, en gezelligheid.

Een lieve dappere man
die voor zijn vrouw Nothing Rymes van Gilbert O’Sullivan heeft gezongen wil zingen op hun beider 60e verjaardag.

Een mams
die met haar kids in de auto mee wil zingen.. en ja het Dorp is dat geworden. En oh ja ze wil ook luider spreken, hoorbaarder zijn. 

En een groep meiden tussen de 7 en 17
die op een veilige naschoolse plek even de boel van thuis kunnen vergeten, die met mij een song instuderen die we met een flash-mop willen neerzetten.

Iets aanleren en iets afleren.
Wat heb je nodig om op een podium te staan? Ik kan je daar al veel over bijbrengen.. En vooral je Iets afleren wat jou die keelpijn oplevert, jou helpen je bereik te vergroten. Wil je echt professioneel gaan dan moet je voorzichtig zijn met je stem, die ultiem kleine spiertjes (ter grote van spaghetti en dan maar een paar centimer lang) zijn uiterst kwetsbaar. 

placeholder imageMeer informatie

reviews

AS%20factsheet%20vocalcoaching

2 btw tarieven. 
Coaching en zangles vallen onder het 21% btw  tarief. 
Optredens worden met  9% btw belast. 

Kvk 6107 6627
Zonnehoek 110, 2141 DR Vijfhuizen

Nóg meer over mij weten?
Dat kan hier op Google, via Linkedin, en natuurlijk Facebook en Youtube.