Workshops zijn meestal maatwerk.. maar

.. afhankelijk van doel zijn ze natuurlijk ook flexibel inzetbaar als opwarmer, of onderbreker, energizer, pauze moment.., of kick-off van een groter traject. 
Bepalende factoren: aantal muzikanten/coaches, locatie, materialen, aantal deelnemers, vorm en uitvoering, eenmalig of onderdeel van een coachingstraject.

Teamgesprek

Teams in gesprek over opdrachten,  drijfveren en samenwerking. Eigenaarschap. 

Doel:
Hoe zou je beter samenwerken? Voorstellen en uitwerking o.b.v.. de huidige praktijk, in- en externe klanten, de inhoud van het werk, en de gewenste versie daarvan.

Weten wat iedereen nodig heeft voor zichzelf, en wat voor het team en de organisatie.

Kan iedereen eigenaarschap ervaren en nemen?

Lean/Agile/Belt.. what’s in a name.  werk dat er toe doet en niet overbodig voelt, (of onnodig ingewikkeld), reduceert stress.

Toepassing:
Teams van max 12 deelnemers op zoek naar een betere samenwerking, grotere scope van betrokkenheid met elkaar en de organisatie.

Stem & identiteit

Waarom ben je niet vanzelfsprekend trots op jouw geluid. En waarom is het lastig je eigen stem terug te horen? 

Leegmaken en stilte; Doel
Geloven, loslaten en vertrouwen in en op jezelf. 
Bewust worden dat jouw stem onlosmakelijk verbonden is met wie jij bent; je ziel, je hart.
  

Waarom werken aan je stem?
1. het is gezond 
2. je wordt er blij van 
3.  je wordt er effectiever van doordat je rechter en linker hersenhelft samenwerken
4. het ruimt  je hoofd op, hersenspinsels als sneeuw voor de zon! 
5. het geeft rust in je hart en lijf
6.het is een maandelijkse team-oefening
7. het is verslavend
8. morgen weer!

Momentum:
Bewuster spreken, praten,  presenteren,  gesprekstechniek of zingen. Feel good.  Feel proud!

Geschikt voor individuele en team momenten (klein en grote groepen).

Slaap kindje slaap .. of?!

De energie in een team (of klas) is een samenspel tussen  alle deelnemers.
Val je samen in slaap of kom je in actie met de inzet van muziek.


Doel:
Een vloeiende verbinding naar communicatie.

Toepassing:
Kick off van groter project, bewust wording van energie in een samenzijn tussen manager en team / docent en klas.

Korte impressie workshop:
Een nieuwe Lente, een nieuw geluid

Stemcoach Anita Sanders verzorgde 3 sessies over de stem als krachtig hulpmiddel in communicatie. De stem om mensen mee te krijgen en problemen op te lossen. Ja zelfs gezondheid mee te stimuleren! De stem als hulpmiddel om groepen los te krijgen.
Op geheel eigen wijze nam zij de deelnemers mee en liet horen wat een prachtig hulpmiddel de stem is. Via oefeningen, verhaal en gebaar werd de deelnemer aan het eind van de workshop getrakteerd op een samenzang: My Way. Iedereen zong, met glimlach van oor tot oor, uit volle borst mee en ervaarde zo zelf de stem als kracht!

Was erg leuk.
Ad Hendrikse  
Finance Partners