Workshops & stemcoaching

Kennismaken

Als je wilt investeren in coaching, dan wil je vast ook meer weten over de methodes, én (natuurlijk) of er een klick is. 
Maak gebruik van het contactformulier of bel:
06 - 2423 7572

Workshops zijn maatwerk, aansluitend op jullie vraag . 

Afhankelijk van jullie doel zijn workshops waarbij jullie stem centraal staat flexibel inzetbaar:  als opwarmer, energizer, pauze moment en verbinder, of starter van een groter traject.  De stem is zo’n belangrijk onderdeel van jullie communicatie, zo vanzelfsprekend dat deze vaak wordt overgeslagen, een gemiste kans, want persoonlijker wordt het niet. Gehoord worden, en jezelf laten horen zijn reuze belangrijk bij goede communicatie.

Bepalende factoren zijn:  Waarom, Wat, Hoe en Waar:
Waarom is de workshop/wat willen jullie bereiken?
Wat hebben we daar voor nodig.
Waar gaan we dat doen,
Hoe gaan we dat doen aantal muzikanten/coaches,materialen, aantal deelnemers, vorm en uitvoering, eenmalig of onderdeel van een coachingstraject.

Team - gesprek

Teams in gesprek over thema’s die hen aangaan: opdrachten, drijfveren en samenwerking en natuurlijk eigenaarschap.

Doel:
Hoe zou je beter communiceren? Jullie voorstellen en uitwerking o.b.v.. de huidige praktijk, in- en externe klanten, de inhoud van het werk, en de gewenste versie daarvan.

Erkennen en ervaren wat iedereen nodig heeft voor zichzelf, en wat voor het team, en wat voor de organisatie.

Kan iedereen eigenaarschap ervaren en nemen?

Lean/Agile/Belt.. what’s in a name. werk dat er toe doet en niet overbodig voelt, (of onnodig ingewikkeld), reduceert stress.

Toepassing:
Teams van max 12 deelnemers op zoek naar een betere samenwerking, grotere scope van betrokkenheid met elkaar en de organisatie.

Team - identiteit

Waarom ben je niet vanzelfsprekend trots op jouw geluid. En waarom is het lastig je eigen stem terug te horen?  Hoe doet jullie geluid er in de samenwerking toe?

Leegmaken en stilte; Doel:
Geloven, loslaten en vertrouwen in en op jezelf.
Bewust worden dat jouw stem onlosmakelijk verbonden is met wie jij bent; je ziel, je hart.

Waarom werken aan je stem, in teamverband?
1. het is gezond
2. je wordt er blij en open van
3. je wordt er effectiever van doordat je rechter en linker hersenhelft samenwerken
4. het ruimt je hoofd op, hersenspinsels als sneeuw voor de zon!
5. het geeft rust in je hart en lijf
6.het is een maandelijkse team-oefening
7. het is verslavend
8. morgen weer!

Momentum:
Bewuster spreken, praten, presenteren, gesprekstechniek of zingen. Feel good. Feel proud!

Geschikt voor individuele en team momenten (klein en grote groepen).

Team - energie

De energie in een team (of klas) is een samenspel tussen alle deelnemers. Muziek en je stem hebben daar enorme impact op. Val je samen in slaap of kom je in actie met de inzet van muziek.

Doel:
Een vloeiende verbinding naar communicatie.

Toepassing:
Kick off van groter project, bewust wording van energie in een samenzijn tussen manager en team / docent en klas.

Coaching voor het onderwijs.

Anita is een enthousiaste vrouw die op een open en geheel eigen wijze een inspirerende training heeft gegeven voor het bestuurssecretariaat. Hiermee heeft zij bijgedragen aan een verdere professionalisering van het secretariaat. Haar werkwijze is open, enthousiast, met veel humor en confronterend daar waar nodig.

Gemeentesecretaris Gemeente Hilversum

Contact

formulier  
zangeres 
telefoonnummer : 06 2423 7575 
Kvk 6107 6627

Coaching Personal | Groepsdynamiek | Gezin

- stem en identiteit   
- coachingstechnieken
workshops  
- coaching voor teams/groepen/klassen  - coaching voor individuen
- coachingsreferenties
-rouwcoaching

2019  Ontwerp en vormgeving: Irene de Groot  http://www.igro.nl