Energiewerk werkt: het is zó logisch en praktisch.
Dus kom en werk aan het erkennen van jouw energie.
Waarom jij doet wat je doet, en waarom die ander op jou reageert zoals hij/zij doet.

Soms zijn woorden niet genoeg en dan is energie in de ruimte
de fijnste vorm om mee aan de gang te gaan.

Maatwerk

Je mag kiezen hoe je met mij in gesprek wilt.
Via muziek, via het enneagram, wandelen, Byron Katie, Opstellingen.. keuzes te over.
Míjn favoriete coachingstechniek is de energie van het enneagram.

Het geeft ruimte en nuancering en oordeelt niet. 

Referenties: